Thẻ: Cẩu 1200 tấn

Nâng hạ chiếc Roto bằng cẩu trục 1200 tấn.

Dự án Thủy điện Sơn La

Cầu trục nâng 1200 tấn với kỳ tích giúp Thủy điện Sơn La cán đích sớm 3 năm Còn nhớ…. khoảnh khắc bồi hồi xúc động của toàn bộ đội ngũ công nhân viên nhà máy Thủy điện Sơn La trong ngày lễ khánh thành. Với kỳ tích dự án về đích sớm hơn dự […]