Thẻ: Dự án Thủy điện Hủa Na

Dự án Thủy điện Hủa Na

Quang trung – Nhà thầu duy nhất cung cấp thiết bị nâng hạ cho toàn bộ dự án trọng điểm Thủy điện Hủa Na Năm 2011, Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung chính thức ký hợp đồng số: 112/2011/ HĐ-HHC-CKQT với Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na thực hiện gói thầu 69.3: Cung […]