Cần trục đẩy tay

Cầu trục treo tường
  • Khẩu độ:  
  • Tải trọng :  
  • Chiều cao nâng:  
  • Nguồn điện:  

phone: 0203.3.668.143 - Hotline: 0203.3.668.469

đă

đưa

Sản phẩm liên quan