Cần trục chân dê

Cầu trục cảng Quang Trung
  • Khẩu độ:  
  • Tải trọng :  
  • Chiều cao nâng:  
  • Nguồn điện:  

phone: 0203.3.668.143 - Hotline: 0203.3.668.469

Sản phẩm liên quan